Myoshoji

Myoshoji Myoshoji Location Address:3-5-10 Shimizu, Suginami-ku, Tokyo Access:15 minutes walk from Iogi Station on Seibu Shinjuku Line. Also Bus from Iogi Station / JR Ogikubo Station

Kyu-Iwasaki-tei Gardens

Kyu-Iwasaki-tei Gardens Kyu-Iwasaki-tei Gardens (taken in April 2012) Location Address:1-3-45 Ike-no-hata, Taito-ku, Tokyo Access:3 minutes walk from Yushima station Exit 1 (Tokyo Metro Chiyoda Line) Phone:03-3823-8340 Website:

Ushijima Jinja and Cherry Blossoms

Ushijima Jinja and Cherry Blossoms Ushijima Jinja and Cherry Blossoms Location Address:1-4-5 Mukojima Sumida-ku, Tokyo Access:7 minutes walk from Toei Asakusa line “Honjo Azumabashi Station” / 8 minutes walk from Tobu Sky Tree Line “Tokyo Sky Tree Station” / 10 minutes walk from Tokyo Metro “Asakusa Station” Phone:03-3622-0973

Myoshoji

Myoshoji Myoshoji Location Address:3-5-10 Shimizu, Suginami-ku, Tokyo Access:15 minutes walk from Iogi Station on Seibu Shinjuku Line. Also Bus from Iogi Station / JR Ogikubo Station

Kyu-Iwasaki-tei

Kyu-Iwasaki-tei, the former Iwasaki Family House Kyu-Iwasaki-tei, the former Iwasaki Family House Location Address:1-3-45 Ike-no-hata, Taito-ku, Tokyo Access:3 minutes walk from Yushima station Exit 1 (Tokyo Metro Chiyoda Line) Phone:03-3823-8340 Website: