Myoshoji

Myoshoji Myoshoji Location Address:3-5-10 Shimizu, Suginami-ku, Tokyo Access:15 minutes walk from Iogi Station on Seibu Shinjuku Line. Also Bus from Iogi Station / JR Ogikubo Station

Myoshoji

Myoshoji Myoshoji Location Address:3-5-10 Shimizu, Suginami-ku, Tokyo Access:15 minutes walk from Iogi Station on Seibu Shinjuku Line. Also Bus from Iogi Station / JR Ogikubo Station

Myoshoji

Myoshoji Myoshoji Location Address:3-5-10 Shimizu, Suginami-ku, Tokyo Access:15 minutes walk from Iogi Station on Seibu Shinjuku Line. Also Bus from Iogi Station / JR Ogikubo Station

Myoshoji

Myoshoji Myoshoji Location Address:3-5-10 Shimizu, Suginami-ku, Tokyo Access:15 minutes walk from Iogi Station on Seibu Shinjuku Line. Also Bus from Iogi Station / JR Ogikubo Station