Kaminarimon gate

Asakusa, Kaminarimon gateAsakusa, Kaminarimon gate

Location